5 Apps to Travel more for less

Travelling can be really expensive, but if you use once one of these 5 apps, you will be able to travel more for less.

CAT – S’està menjant Menorca

A tots els menorquins i menorquines ens afecta. Menorca queda cada veagda més petita, i és cada vegada més vulnerable. Aquest estiu ha tocat de ple a l’illa i s’ha fet notar. Potser pensem que en el futur s’aclarirà, però no es pot deixar passar més temps, perquè si un espera es troba amb una…